Industriell rørlegging

Brattås er en ledende leverandør innen industriell rørlegging.

Les mer

Sertifisert sveising

For å sikre lang levetid og høy sikkerhet på våre leveranser er våre fagmenn sertifiserte sveisere.

Les mer

Mekanisk industri

I Brattås har vi lang erfaring med produksjon, reparasjon og vedlikehold av mekaniske systemer og enheter.

Les mer

Stålkonstruksjoner

Vi produserer og leverer plate- og stålkonstruksjoner til industri.

Les mer

Trykk- og lagertanker

Siden 1969 har vi i Brattås laget trykk- og lagertanker for å oppbevare vann, gass og andre væsker til industrielt bruk.

Les mer

Lærebedrift

Brattås AS er en godkjent lærebedrift og har kontinuerlig opplæring av lærlinger. Det betyr at vi er bevisst vår rolle i samfunnet. Vi har et bransjeansvar for å bidra til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere. Vi har et ansvar for å dekke arbeidslivets behov og vi bidrar til å sikre at lærlingene våre er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften.

Dette er også et virkemiddel i vår omdømmebygging. Opplæring skjerper fokus, og kan gi grunnlag for forbedringer. Samtidig er dette en måte å styrke bedriften som lærende organisasjon, siden opplæring stiller krav til systematikk og begrunnelser.

Som en lærebedrift, setter Brattås av ressurser til å følge opp lærlinger og lærekandidater. Vi planlegger, tilrettelegger og dokumenterer opplæringen, og har rutiner for mottak av lærlinger og lærlingkandidater. Oppfølging og vurdering underveis i læringsprosessen er noe vi legger stor vekt på.

Bli lærling

Bedriften har ambisjoner om å ha de dyktigste fagfolk som er i kontinuerlig utvikling. For å stå best mulig rustet i konkurransen, trenger vi ansatte som kontinuerlig skaffer seg mer kunnskap. Bedriften har til en hver tid 3-4 lærlinger. Vil du bli en av dem?

    Fremtidsbevisst

    Bedriften satser bevisst på opplæring og har i den forbindelse lang erfaring med lærlingordningen. Brattås AS har i dag engasjert 3-4 lærlingplasser.