Øraveien 21B, 1630 Gamle Fredrikstad, Norway +47 69 35 80 80

Visjoner

Vår visjon er å være en foretrukket leverandør av industriell rørlegging og mekanisk verkstedindustri. Vi vil opprettholde bedriftens renommé og den overordnede målsetting om å være en pålitelig leverandør av varer og tjenester. Våre varer og tjenester skal være av riktig kvalitet og leveres til riktig pris til våre kunders fulle tilfredshet. Tjenester skal på alle nivåer i bedriften være utført på en sikker og planmessig måte.

Industriell rørlegging

Per Amundsen 920 29 462
Bjørn Marthinsen 979 56 800
Eivind Oliversen 951 61 888
Geoffrey Henshell 476 70 518

Trykk- og lagertanker

Bjørn Marthinsen 979 56 800
Per Amundsen 920 29 462
Eivind Oliversen 951 61 888
Geoffrey Henshell 476 70 518

Mekanisk industri

Bjørn Marthinsen 979 56 800
Per Amundsen 920 29 462
Eivind Oliversen 951 61 888
Geoffrey Henshell 476 70 518

Stålkonstruksjoner

Bjørn Marthinsen 979 56 800
Per Amundsen 920 29 462
Eivind Oliversen 951 61 888
Geoffrey Henshell 476 70 518

Sertifisert sveising

Eivind Oliversen 951 61 888
Bjørn Marthinsen 979 56 800
Per Amundsen 920 29 462
Geoffrey Henshell 476 70 518

Kapasitet

Bedriften sysselsetter i dag ca. 100 personer. Bedriftens personell har i all hovedsak flerfaglig bakgrunn med lang erfaring, noe som er et svært viktig moment i Deres valg av riktig underleverandør.

Dokumentasjon

Dersom oppdraget krever dokumentasjon, vil De etter utført oppdrag få tilsendt dokumentasjon i henhold til avtale.

Stabilitet

Selskapet ble startet i 1969, og har frem til i dag blitt en ledende bedrift innen industrirørlegging og mekanisk industri.

Sertifisert Sveising

BRATTÅS AS STYRINGSSYSTEMER
Bedriftens kvalitetssystem er basert på NS-EN ISO9001. Vårt HMS-system tilfredsstiller kravene i gjeldende forskrifter.
BRATTÅS AS ER SERTIFISERT IHT.
Annex ZA, NS-EN 1090-1: 2009, A1: 2001, ECX 2 og NS-EN 3834-2.
BRATTÅS AS HAR SERTIFISERTE SVEISERE IHT.
NS-EN 287 og ISO 9606 innen sveiseprosesser 111, 135, 136, 141 og på de fleste materialer som for eksempel karbon stål, rustfritt, syrefast, duplex og titan.
BRATTÅS AS HAR WPQR IHT. NS-EN ISO 15614-1 PÅ FLERE MATERIALGRUPPER SOM
Karbon stål, rustfritt, syrefast duplex og titan.
BRATTÅS AS HAR SVEISEKOORDINATER IHT.
IWI og IWS.

Fremtidsbevisst

Bedriften satser bevisst på opplæring og har i den forbindelse lang erfaring med lærlingordningen. Brattås AS har i dag engasjert 3-4 lærlingplasser.

Lærebedrift

Brattås AS er en godkjent lærebedrift og har kontinuerlig opplæring av lærlinger. Det betyr at vi er bevisst vår rolle i samfunnet. Vi har et bransjeansvar for å bidra til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere. Vi har et ansvar for å dekke arbeidslivets behov og vi bidrar til å sikre at lærlingene våre er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften.

Dette er også et virkemiddel i vår omdømmebygging. Opplæring skjerper fokus, og kan gi grunnlag for forbedringer. Samtidig er dette en måte å styrke bedriften som lærende organisasjon, siden opplæring stiller krav til systematikk og begrunnelser.

Som en lærebedrift, setter Brattås av ressurser til å følge opp lærlinger og lærekandidater. Vi planlegger, tilrettelegger og dokumenterer opplæringen, og har rutiner for mottak av lærlinger og lærlingkandidater. Oppfølging og vurdering underveis i læringsprosessen er noe vi legger stor vekt på.

Bli lærling

Bedriften har ambisjoner om å ha de dyktigste fagfolk som er i kontinuerlig utvikling. For å stå best mulig rustet i konkurransen, trenger vi ansatte som kontinuerlig skaffer seg mer kunnskap. Bedriften har til en hver tid 3-4 lærlinger. Vil du bli en av dem?