Industriell rørlegging

Brattås er en ledende leverandør innen industriell rørlegging. Vi har lang erfaring innen installasjon, reparasjon og vedlikehold av rørsystemer i industri og anlegg. Dette inkluderer store rørsystemer for distribusjon av gass og ulike væsker, samt spesialisert utstyr som kjeler, pumper og filtreringssystemer.

Vi prefabrikkerer rørsystemer i våre egne verksteder etter behov fra kunden. Alle prefabrikkerte rørsystemer fraktes til kunden, og våre dyktige fagfolk sørger for at alt monteres og tilpasses kundens eksiterende anlegg. Dette sparer kunden for kostnader i form av mer effektiv arbeidsflyt og minimal stopp i produksjonen.

Vi er NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN ISO 1090-2 sertifiserte, og vi har et omfattende prosedyrebibliotek som vi til enhver tid holder oppdaterte med de siste bransjestandardene og bransjeforskriftene.

Referanseprosjekter