Trykk- og lagertanker

Siden 1969 har vi i Brattås laget trykk- og lagertanker for å oppbevare vann, gass og andre væsker til industrielt bruk. Tankene lages i nært samarbeid med kunden og ingeniørfirma for å sørge for riktig design og dimensjoner.

Tankene kan bygges i et av våre moderne verksted, og fraktes til kunden, eller bygges på kundenes anlegg. Våre dyktige fagmenn sørger uansett for at tankene installeres og tilpasses kundenes krav.

Vi er NS-EN ISO 3834 og NS-EN ISO 1090-2 sertifiserte, og vi har et omfattende prosedyrebibliotek som vi til enhver tid holder oppdaterte med de siste bransjestandardene og bransjeforskriftene.