Øraveien 21B, 1630 Gamle Fredrikstad, Norway +47 69 35 80 80

Om oss

Introduksjon

page2-img1

BRATTÅS har siden 1969 drevet mekanisk entreprenørvirksomhet, verksted og annen produksjon. Herunder konsulentvirksomhet, foretatt investeringer, samt deltatt i annen virksomhet med tilsvarende eller beslektede formål / virksomheter.

Rørleggervirksomheten ble startet i 1969 av grunnleggeren Hans Brattås.

Kvalitet

Bedriftens kvalitetssikringsfilosofi og overordnede målsetting er å opprettholde et renommé som en pålitelig leverandør av varer og tjenester med riktig kvalitet, utført til riktig og avtalt pris til våre kunders fulle tilfredshet.

Forretningsområde

BRATTÅS AS tilbyr markedet multidisipline tjenester for produksjon og installasjon samt generelt vedlikehold og reparasjon innenfor områdene industrirørlegging, montasje og mekanisk verkstedproduksjon.

Bedriftens forretningsområde retter seg mot følgende aktivitetsområder:

 
PREFABRIKASJON AV RØR
Titan - Syrefast - Sort
 
MEKANISK VEDLIKEHOLD
 
RØRSTRUKTURER
Komplette arrangementer
 
KOMPLETTE PROSESSANLEGG
Med total material- og utstyrskonstruksjoner
 
STÅLARBEID
Dekkskonstruksjoner - Tanker - Stålkonstruksjoner
 
SKIPSREPARASJONER / VEDLIKEHOLD
Stål - Rør - Hydraulikk - Maskin
 
INSTALLASJONSARBEID
 
SPRINKLERANLEGG, DIMENSJONERING OG INSTALLASJON
 
TESTING OG VERIFISERING

Sveising/Kvalitetskontroll

NS-EN 1090-1:2009+A1:2011 NS-EN ISO 3834-2

Organisasjon

Vår organisasjon er fleksibel og har den nødvendige erfaring til å utføre store og komplekse prosjekter med korte tidsfrister. Hensikten er å nyttiggjøre ressursene i størst mulig grad, samt å være i stand til å tilfredsstille de stadige endringer i markedet.

Brattås' organisasjonsstruktur er kjent for å inneha:

1.
Klare ansvarslinjer
2.
Avtale om individuelt ansvar
3.
Aktive og positive relasjoner til å nå mål for organisasjonen